Umowy zawarte przez Stanisława Dróżdża z galeriami sztuki straciły ważność /wygasły/ z chwilą jego śmierci. Od 2010 roku żadna galeria nie ma podpisanej umowy na reprezentowanie twórczości artysty.

Anna Dróżdż
Wrocław, 26.01.2010r.

Twórczość Stanisława Dróżdża na Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

W ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zrealizowano szeroko zakrojony projekt Ścieżki tekstu prezentujący twórczość Stanisława Dróżdża. Część projektu miała charakter czasowy: wykłady, dyskusje, działania edukacyjne dla młodzieży, wystawa wierszy na przystankach tramwajowych. Powstał też film zainspirowany twórczością Dróżdża. Szczególne znaczenie dla popularyzacji i przybliżenia odbiorcom dzieł twórcy ma publikacja tomiku poetyckiego POZASŁOWNE ŚRÓDSŁÓW MIĘDZYSŁOWIA i murale (Zapominanie, optimum, Czasoprzestrzennie) wykonane na ścianach kamienic – wpisujące się na trwale w przestrzeń miasta. W parku Popowickim odtworzono na podstawie szkiców instalację rzeźbiarską Barbary Kozłowskiej, opartą na słynnej Samotności Stanisława Dróżdża.

Szczegółowy opis projektu i jego elementów: http://www.sciezki-tekstu.pl/

W Galerii Żak-Branicka w Berlinie prezentowana będzie wystawa zbiorowa pt. Podziwu godna liczba Pi. Na wystawie eksponowana będzie praca Stanisława Dróżdża Data moich urodzin. Wystawa trwa od 27 czerwca do 12 września 2015 roku.

W Galerii Muzalewska w Poznaniu od 21 maja do 31 lipca 2015r. na wystawie pt. Spod ręki Dróżdza eksponowane będą prace i szkice artysty. Otwarcie 21 maja od godziny 19.

W Domu Słów w Lublinie prezentowana jest wystawa indywidualna Stanisława Dróżdża pt. Stanisław Dróżdż. Trwanie. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Wystawa trwa od 20 kwietnia do 20 maja 2015 roku.
http://teatrnn.pl/domslow/aktualnosci/1426662934/

Od maja 2014 w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu prezentowana jest stała wystawa Stanisława Dróżdża pt. Pojęciokształty.
http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wystawa/stala-wystawa-mww-stanislaw-drozdz-pojecioksztalty/

Od 23 maja do 25 sierpnia 2014r. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu /Schron przy pl Strzegomskim 2A/, można oglądać premierową prezentację archiwum Stanisława Dróżdża Pomysły. Są to szkice prac, ukazujące proces twórczy artysty. Wystawie towarzyszy obszerny katalog.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie, w ramach cyklu Kolekcja Zachęty w Muzeum, prezentowana jest wystawa indywidualna Stanisława Dróżdża pt. Czasoprzestrzennie / OD DO / Stanisław Dróżdż. Wystawa trwa od 16 marca do 19 czerwca 2013 roku.

Od 22 marca do 15 maja 2013 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej można obejrzeć prace Stanisława Dróżdża na wystawie zbiorowej Pytania Sztuki. Pytania obrazu – Pytanie obrazem.
„Celem projektu jest prezentacja najciekawszych rozwiązań artystycznych traktujących obraz jako przestrzeń doświadczania niepewności i wyzwań zawartych w pytaniach – pytaniach, jakie zadają artyści.” /kuratorka wystawy – Joanna Dudek/

We wrześniu 2012 ukazała się książka Małgorzaty Dawidek Gryglickiej Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi / A Piece of Poetry. Conversation with Stanisław Dróżdż
Książka wydana przez Korporację Ha!art to zbiór rozmów, które w listopadzie i grudniu 2006 roku Małgorzata Dawidek Gryglicka przeprowadziła ze Stanisławem Dróżdżem. W tomie autor między wspomina dzieciństwo, trudne ze względu na chorobę, dom rodzinny, lata młodości. Powraca do czasów kształtowania się środowiska polskich konkretystów, omawia także najważniejsze kwestie dotyczące uprawianej przez siebie przez 45 lat poezji konkretnej. Odsłania tajemnice własnej twórczości, wspomina mentorów, przyjaciół, żyjących i nieżyjących już twórców. Rozmowa jest ilustrowana obszerną dokumentacją fotograficzną: zdjęciami z albumu rodzinnego, reprodukcjami pierwszych szkiców prac, maszynopisów, materiałów prasowych i dokumentacją wystaw.
Premiera książki odbyła się w Krakowie 7 września w klubokawiarni na ul. Konfederackiej 4 oraz w Warszawie 8 września w Galerii Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu 15/17.