Wiesław Borowski, Krzyżowa droga słowa

Grzegorz Dziamski, Stanisława Dróżdża gry z językiem

Elżbieta Łubowicz, Rzeczywistość jest tekstem. O „pojęciokształtach” Stanisława Dróżdża

Tadeusz Sławek, Nieoczekiwana niedoskonałość. Teologia przyimków Stanisława Dróżdża

Tadeusz Sławek, Przy (-) słowie. Stanisławowi Dróżdżowi in memoriam

Tadeusz Sławek, Sztuka Stanisława Dróżdża: człowiek u-bywający

Jacek Wesołowski, Trzy polskie poetyki concrete verse. Dróżdż, Grześczak, Białoszewski

Eugeniusz Żabski, Paradoksy Stanisława z Wrocławia