Wiesław Borowski, Cross Words

Grzegorz Dziamski, Language Games by Stanisław Dróżdż

Elżbieta Łubowicz, Reality is a text. On ‘Concept-Shapes’ by Stanisław Dróżdż

Tadeusz Sławek, Unexpected Perfection. Theology of Prepositions by Stanisław Dróżdż

Tadeusz Sławek, Pro (-) Verb. To Stanisław Dróżdż In Memoriam

Tadeusz Sławek, Man Less Man

Jacek Wesołowski, Three Polish Traces of Concrete Verse Poetics: Dróżdż, Grześczak, Białoszewski

Eugeniusz Żabski, Paradoxes of Stanisław Dróżdż from Wrocław