Prace w zbiorach (wybór)

Galeria Foksal, Warszawa;
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa;
Muzeum Narodowe, Wrocław;
Muzeum Sztuki, Łódź;
Galeria EL, Elbląg;
Schwarz Galleria d’Arte, Mediolan;
The Museum of Contemporary Art Temporary Contemporary Los Angeles, USA;
Museum Modern Art, Hünfeld;
Galeria Potocka, Kraków;
Liceum Ogólnokształcące w Sławkowie;
Forum Konkrete Kunst, Erfurt;
Nowe Targi, Lipsk;
Galeria 72, Chełm;
Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Wrocław;
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin;
Fundacja Dla Śląska, Katowice;
Galeria Appendix2, Warszawa;
Galeria Starmach, Kraków.

Dokumentacja w zbiorach (wybór)

Żywe Archiwum, Galeria Foksal, Warszawa;
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa;
Signal – International Review for Signalist Research, Belgrad;
Art Centre, Lyon, Francja;
The Power Gallery of Contemporary Art, Sydney, Australia;
The Benneville Pines, Angelus Oaks, USA;
Joslyn Art Museum, Omaha, USA;
Centro de Arte y Comunication, Buenos Aires;
Uniwersytet w Amsterdamie – Wydział Slawistyki;
Galeria Appendix2, Warszawa.