Małgorzata Dawidek Gryglicka – Stanisław Dróżdż (fragmenty rozmowy)

Jaromir Jedliński – Stanisław Dróżdż (rozmowa I)

Jaromir Jedliński – Stanisław Dróżdż (rozmowa II)

Elżbieta Łubowicz – Stanisław Dróżdż (rozmowa)

Paweł Majerski – Stanisław Dróżdż (fragment rozmowy)