Zapominanie, Wiesław Borowski, Krzyżowa droga słowa

OD DO, Tadeusz Sławek, OD DO. Lekcja przyimków

Słowo, Tadeusz Sławek, Sztuka mądrego konkretu

nie czytać, Tadeusz Sławek, Sztuka mądrego konkretu

między, Tadeusz Sławek, Sztuka nieobecności

między, Henryk Stażewski, Między

Teksty cyfrowe, Tadeusz Sławek, Gest i cierpienie. Teksty cyfrowe Stanisława Dróżdża

zegary, Wojciech Sztukowski, Bez konwencji

lub, Elżbieta Łubowicz, Rzeczywistość jest tekstem. O poezji konkretnej Stanisława Dróżdża

przemijanie, Patrycja Jastrzębska, Prze mija nie. Mija nie. Nie. Nie prze mija. Czyli o wystawie Stanisława Dróżdża „Przestrzenie poezji konkretnej” w galerii Appendix 2

Poezja konkretna (żyłki), Elżbieta Łubowicz, Poezja czystego systemu

Alea iacta est, Elżbieta Łubowicz, Stanisław Dróżdż: Miłość do słowa, miłość do rzeczy

słowa, zdania / cyfry, liczby – wzajemne przenikanie, Tadeusz Sławek, Kaplica Dróżdża