Publikacje (poza katalogami wystaw)

– Stanisław Dróżdż, Pojęciokształty, „Odra”, 1968, nr 12

– Publikacja prac, „Poezja”, nr 7, 1972 (numer ilustrowany wyłącznie pracami Stanisława Dróżdża, z notą Wiesława Borowskiego o autorze)

– Stanisław Dróżdż, O poezji konkretnej, broszura wydana z okazji wystawy Polska poezja konkretna, Oleśnica, 1978

– Poezja konkretna. Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967-1977. Zebrał i opracował S. Dróżdż, Akademicki Ośrodek Teatralny Kalambur, Wrocław, 1978

– Stanisław Dróżdż, Klepsydra, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 1990