słowa, zdania / cyfry, liczby – wzajemne przenikanie, 2005

Fragment pracy złożonej z 35 plansz

słowa, zdania / cyfry, liczby – wzajemne przenikanie, 2005

Interpretacje: słowa, zdania / cyfry, liczby – wzajemne przenikanie, Tadeusz Sławek, Kaplica Dróżdża